Hvor Ligger Hovedkontoret Til Unicef?

Forfatter: | Sist Oppdatert:

UNICEF er et akronym for FNs internasjonale barnes nødfond. Den har hovedkvarter i New York City, USA. FNs generalforsamling dannet den i 1946. UNICEF pleide å bli kalt FNs barnfond i løpet av denne tiden. Dens primære formål var å gi helsetjenester og mat til de trengende barn og mødre i tredjelandes land. Denne organisasjonen ble opprettet umiddelbart etter andre verdenskrig og rettet mot å hjelpe barn og mødre som hadde blitt rammet av krigen. Det har vært funksjonelt siden da. Grunnleggeren av UNICEF var Ludwik Rajichman som var en polsk lege. Han sies å ha tjent som første leder av UNICEF.

UNICEF er en veldedig organisasjon, og baserer seg derfor på midler fra private givere og statlige institusjoner. Ifølge 2015-statistikken samlet UNICEF en samlet inntekt på omtrent US $ 5,009,557,471, hvorav statlige institusjoner ga to tredjedeler av inntekten, mens private givere bidro med resten av inntektene gjennom nasjonale komiteer. Selv om hovedkvarteret til denne organisasjonen er i USA, er det behov for å ha andre kontorer over vertslandene for å få en jevn drift. Denne organisasjonen har over 150 landskontorer og 34 nasjonale komiteer som har mandat med oppdraget å utføre sitt oppdrag via programmer som er utviklet med vertsregeringene. Spesielt er syv regionale kontorer over hele verden brukt til å yte teknisk assistanse til fylkets kontorer.

UNICEFs forsyningsdivisjon er bygget i København, og den tjener som hovedpunkt for distribusjon av viktige gjenstander som antiretrovirale legemidler til mødre og barn som lider av hiv, vaksiner, pedagogiske forsyninger og beredskapslokaler. Gjennom dette arbeidet har organisasjonen mottatt internasjonal anerkjennelse. I 1965 vant den den edle fredsprisen. Den vant også prinsen av Asturias-prisen i 2006.

Til tross for at det er en internasjonalt anerkjent organisasjon, tjener FNs internasjonale barnes nødfond bare 191-land over hele verden. Hvert av disse landene har kontorer som brukes til å utføre UNICEFs oppdrag ved anvendelse av et unikt samarbeidsprogram som er utviklet innen vertsadministrasjonen. Disse kontorene, som ligger i de forskjellige land, styres og forvaltes av UNICEFs hovedkvarter som er i USA. UNICEFs hovedkontor er ansvarlig for å forme den globale politikken til barn og spiller en viktig rolle i overvåking og styring av alt sitt arbeid gjennom 36-medlemmets styre. Styret består av regjeringsrepresentanter.